Giải pháp trong trường hợp khẩn cấp

Thông tin về Bệnh viện cấp cứu vùng Gyeongnam

Information on Emergency Hospitals of Gyeongnam Area
Khu vực Tên bệnh viện Representative Telephone No. ER Telephone No. Địa chỉ
Changwon-si Bệnh viện Changwon Patima +82-55-270-1000 +82-55-270-1119,1120 45, Changi-daero, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Changwon Hanmaeum +82-55-267-2000 +82-55-268-7334 21, Woni-daero 682beon-gil, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Changwon +82-55-282-5111 +82-55-280-0400 721, Changwon-daero, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Dongmasan +82-55-290-5114 +82-55-290-5000 681, 3·15-daero, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Masanbokeum +82-55-290-3000   850, 3·15-daero, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Changwon Samsung +82-55-290-6000 +82-55-290-6111,2 158, Paryong-ro, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Trung tâm y tế Masan +82-55-249-1000 +82-55-249-1119 231, 3·15-daero, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Chungah +82-55-230-1500 +82-55-230-1700 67, Gwangnyeocheonseo-ro, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Cheokchu +82-55-223-9000 +82-55-249-7777~8 238, 3·15-daero, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Masan Yonsei +82-55-243-0100 +82-55-240-7777~8 76, 3·15-daero, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Yonse Sarang +82-55-540-7701   76, Haengam-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Jinhae Saemyung +82-55-540-7500 +82-55-540-7500 42, Yongwonseo-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Jinhae Yonsei +82-55-548-7700 +82-55-548-7789 13, Haewon-ro 32beon-gil, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Jinju-si Bệnh viện Đại học Gyeongsang +82-55-750-8000 +82-55-750-8282 79, Gangnam-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Jeil +82-55-750-7123 +82-55-750-7119 885, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Jinju Goryoe +82-55-751-2500 +82-55-751-2525 2, Dongjin-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Jinju Bando +82-55-747-6000 +82-55-749-0200 701, Namgang-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Jinju Bokeum +82-55-743-2580 +82-55-749-7119 370, Jinnyangho-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Jinju Hanil +82-55-759-7777 +82-55-750-1333~2 120, Daesin-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Tongyeong-si Bệnh viện Chữ thập đỏ Tongyeong +82-55-644-8901 +82-55-645-2700 97, Jungang-ro, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do
Sacheon-si Bệnh viện Sacheon Jungahng +82-55-851-5400 +82-55-851-5444 127, Oksan-ro, Sacheon-eup, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Sacheon Hanmaeum +82-55-832-3311 +82-55-830-6119 127, Hyangchon 4-gil, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Samcheonpo Seoul +82-55-835-9900 +82-55-835-9119 33, Namil-ro, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do
Gimhae-si Bệnh viện Kabul Jangyu +82-55-310-6000 +82-55-310-6118~9 167-13, Jangyu-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Gimhae Bokeum +82-55-330-8888 +82-55-330-8844 33, Hwalcheon-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Gimhae Sarang +82-55-320-1100 +82-55-320-1119 1263, Geumgwan-daero, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Nugahp +82-55-330-4000 +82-55-330-4119 80-1, Daecheong-ro 104beon-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Gimhae Jungang +82-55-330-6000 +82-55-330-6117 ~ 9 94-8, Bunseong-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Jinyeong +82-55-340-3700 +82-55-340-3601~2 9, Gimhae-daero 334beon-gil, Jinyeong-eup, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
Miryang-si Bệnh viện Miryang +82-55-351-3993   1823, Miryang-daero, Miryang-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Miryang Youngnam +82-55-354-8102 +82-55-354-8101~116 1959, Miryang-daero, Miryang-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Miryang Jaeil +82-55-352-7851 +82-55-352-7851~119 4, Nosangha 4-gil, Miryang-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Newhansol +82-55-352-4116   3528, Changmil-ro, Miryang-si, Gyeongsangnam-do
Geoje-si Bệnh viện Geoje Baik +82-55-733-0000 +82-55-632-4820 14, Gyeryong-ro 5-gil, Geoje-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Daewu +82-55-680-8114 +82-55-680-8119,8123 16, Dumo-gil, Geoje-si, Gyeongsangnam-do
Yangsan-si Bệnh viện Yangsan Wungsang +82-55-386-6371 +82-55-386-6370 7, Seochangdong 1-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Yangsan bedesda +82-55-384-9901 +82-55-384-9901, 119 28, Singi-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Joeun Hyundai +82-55-379-1000 +82-55-379-1119 59, Seochang-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do
Haman-gun Bệnh viện Wuri +82-55-589-9800 +82-55-586-0025 1213, Samchil-ro, Chilseo-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Haman Jungang +82-55-584-1112   238, Gaya-ro, Sanin-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do
Changnyeong-gun Bệnh viện Changnyeong Seoul +82-55-532-1975~9 +82-55-530-7671 122, Changnyeong-daero, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Hansung +82-55-533-3003   2, Gyori 1-gil, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do
Namhae-gun Bệnh viện Namhae +82-55-863-2201 +82-55-860-6630 169, Hwajeon-ro, Namhae-eup, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Hadong Samsung Hadong Samsung Hospital +82-55-880-4220 +82-55-884-7575 25, Hwasim-gil, Hadong-eup, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do
Bệnh viện Sukyung Sukyung Hospital +82-55-945-0091~8 +82-55-945-0129 16-28, Gangnam-ro, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do

최종수정일 : 2017-12-14

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

Giải pháp trong trường hợp khẩn cấp 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000002304005000000)
방문자 통계